Vad är Rotary?

Om Rotaract

Rotaract startades 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary. Rotaract är en kombination av orden ”Rotary” och ”action” och många medlemmar i Rotaract – Rotaractare – fortsätter sitt ideella engagemang i en Rotaryklubb när de blivit äldre.

Vad är Rotary?

Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation för ledande personer inom affärsvärld och yrkesliv som verkar enligt mottot ”Service Above Self”. Rotary grundades 1905 och har idag 1,2 miljoner medlemmar – Rotarianer – fördelade på 34 000 klubbar i 171 länder. I Sverige finns 550 klubbar, som träffas en gång i veckan. Rotarianer stöder också internationella projekt genom stiftelsen Rotary Foundations program. Rotary Foundations uppgift är att genom lokala, nationella och internationella humanitära, pedagogiska och kulturella program stödja Rotary Internationals verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning – världsförståelse och fred. Alla bidrag till Rotary Foundation går oavkortat till mottagarna då administrationen betalas med andra medel. Sedan starten har Rotary Foundation samlat in totalt 2,7 miljarder USD (2011). Läs mer om Rotary International på www.rotary.org.

Medlemmar i Rotaract

Medlemmar i Rotaract är unga män och kvinnor mellan 18 och 30 år. I Sverige är medelåldern ungefär 26 år. Rotaractare är både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen.

Möten

Varje Rotaractklubb träffas regelbundet och lyssnar till ett föredrag samt diskuterar aktiviteter och projekt.

Projekt

Rotaractklubbarna driver egna samhällsstödjande hjälpprojekt, både lokala och internationella. Vissa projekt är samarbeten mellan flera klubbar, och ibland i nära samarbete med Rotary och andra organisationer. Även projekt som syftar till att klubbens medlemmar ska utvecklats personligt och professionellt genomförs.

Konferenser

Medlemmar i Rotaract träffas regelbundet på både nationella och internationella konferenser. Detta är ett fantastiskt sätt att träffa nya vänner från hela världen och utbyta idéer och erfarenheter. Konferenserna utgör också en plattform för internationella samarbetsprojekt.

Tycker du att detta låter intressant?

Kontakta Rotaract för mer information om medlemskap.