Konferenser

Varje år anordnas ett antal konferenser av Rotaract/Rotary som alla medlemmar kan åka på. Läs mer om dem nedan.

RIS

Distriktskonferens for Rotaract i Sverige, vilket förutom Sverige aven innefattar Lettland.

Anordnas utav någon av Rotaractklubbarna i Sverige och ligger under våren varje air. Under RIS

halls aven årsmötet då nästa airs Landsråd utses och aktuella frågor tas upp.

NORDACT

En konferens for de nordiska länderna. Den är vanligt att konferensen även är öppen for

medlemmar frän hela världen. Konferensen Roterar mellan Danmark, Norge och Sverige och hålls i

varje land vart tredje år.

EUCO

EUCO står för “European Convention” och är det största euro- peiska Rotaract-evenemanget varje

år. Under EUCO samlas mer än 500 gäster från hela Europa och även världen. Under fem dagar får

Rotaractare chansen att träffa andra Rotaractare och utbyta ideér samt deltaga i workshops och

uppleva den aktuella värdstaden.

REM

Ett event som är likt EUCO men oftast är något mindre evenemang med runt 300-500 deltagare.

RYLA

Rotary Youth Leadership Awards, en ledarskapsutbildning för unga framtida ledare.

http://www.rylanorthamerica.com/