Bli en Rotaractare

Vad gör en Rotaractklubb?

Rotaractklubbar gör en mängd olika aktiviteter, från serviceprojekt till professionell utveckling till ledarskapsutveckling till stipendier. Evenemang organiseras i klubben på lokal basis, så det är inte nödvändigtvis så att en klubb gör exakt samma händelser som den andra.

Serviceprojekt
Många klubbar strävar efter att delta i så mycket service-relaterade projekt som möjligt under Rotarys mottot ”Service above self”. Dessa serviceprojekt omfattar lokal samhällstjänst (Det kan t.ex. vara insamling av kläder till hemlösa, strand- och parkrening etc.) samt internationell service (dvs. vattenrening, aids-förebyggande, hunger, analfabetism etc.).

Professionell utveckling
Professionell utveckling hjälper medlemmarna att förstå arbetsmiljön och affärsmöjligheterna inom deras samhälle. Varje Rotaract-klubb kan erbjuda sina medlemmar professionell utveckling genom aktiviteter som:
– Professionella och yrkesfora
– Uppdatering av företagsteknik
– Hantering och marknadsföring seminarier
– Konferenser om affärs- och yrkesetik
– Presentationer om finansiering och kreditalternativ för företagsstart
Dessutom är det en fördel att vara i Rotaract-klubben genom det stora nätverk av rotarianer att kommunicera med och lära av. Genom att arbeta tillsammans med rotarianer i Rotaract-Rotary-projekt kan Rotaractare bli bättre bekanta med sina sponsorerande rotarianer. Några exempel på Rotaract-Rotary professionell utveckling är:
– Mentorprogram
– Nätverksblandare
– Rotarianer som gästföreläsare

Ledarskapsutveckling
En klubbs ledarutvecklingsverksamhet syftar inte bara till att göra medlemmarna mer effektiva ledare i sina personliga liv utan även att lära dem hur man utvecklar och uppbär starka klubbar med relevanta projekt. Exempel på färdigheter man kan utveckla inom Rotaract:

– Att skapa enighet mellan människor
– Delegera projektansvar och säkerställa nödvändig uppföljning
– Identifiera kanaler för projektreklam och marknadsföring
– Att hitta ekonomiska resurser för att stärka klubbutvecklingen
– Stipendier