Rotaract Karlstad har deltagit i Kulturnatten under både 2014 och 2015. Vi har då visat upp och samlat in till ShelterBox, ett överlevnadstält som distribueras till krisdrabbade områden.

Category
Rotaract Karlstad, Samhällsprojekt